Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako Użytkownika strony: https://orchideli.com (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe Administrator zbiera, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Beata Kuryło, przedsiębiorca zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Orchideli Beata Kuryło, adres: ul. Onyksowa 3/48, Lublin 20-582 , NIP: 8621535865
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: blog@orchideli.com.

§2. Definicje pojęć używanych w polityce prywatności

Przyjmuję, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 • Strona – strona WWW dostępna pod adresem https://orchideli.com i wszystkie usługi świadczone w domenie, w szczególności newsletter i formularz do zamieszczenia komentarzy.
 • Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych na Stronie, w szczególności przegląda podstrony, zapisuje się na newsletter, zamieszcza komentarz, kontaktuje się ze mną, „polubiła” lub „obserwuje” mój fanpage na portalu społecznościowym.
 • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora Danych Osobowych na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu wiadomości elektronicznych z informacjami o nowych wpisach blogowych, nowościach, usługach i produktach związanych z Orchideli, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 • wysyłki Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta, wyrażona podczas zapisywania się na Newsletter na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera;
 • kontaktu ze mną, czyli przyjmowania i obsługi zapytań kierowanych do mnie za pośrednictwem e-maila, telefonu, komunikatora online;
 • umieszczenia na Stronie komentarza do wpisu blogowego, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody;
 • administrowania i zarządzania stronami na innych platformach (np. Facebook, Instagram, TikTok), w tym obsługi fanpage’a na portalu Facebook (Fanpage: https://www.facebook.com/orchidelicom),
 • tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych;
 • analitycznym, polegającym m.in. na analizie danych i statystyk Google Analytics zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich;
 • administrowania i zarządzania Stroną;
 • zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na Stronie – jeśli Użytkownik wyraził na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce prywatności i plików cookies obowiązującej na Stronie.

§4. W jaki sposób pozyskuję Twoje dane

Twoje dane osobowe pozyskuję bezpośrednio od Ciebie, w szczególności wtedy, gdy:

 • zapiszesz się na mój Newsletter;
 • dodasz komentarz na Stronie;
 • skontaktujesz się ze mną e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób;
 • zdecydujesz się na „polubisz” lub „zaobserwuejsz” fanpage Orchideli w mediach społecznościowych.

Strona wykorzystuje pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich – z uwagi na to, część informacji na Twój temat może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania ze Strony pobierane są też automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, datę i czas wizyty na Stronie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika.

§5. Jakie dane osobowe przetwarzam?

Zakres przetwarzanych przeze mnie danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług i zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie Twoich danych. W zależności od szczegółów, katalog tych danych może być inny. Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podczas zapisu na Newsletter zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisu na newsletter. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera może odnotowywać Twoją aktywność i podejmowane działania związane z przesyłanymi przez mnie e-mailami, tj. data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w zamieszczone linki, moment wypisania się z newslettera, itp.

Podczas dodania komentarza na Stronie zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, adres e-mail, adres strony internetowej (opcjonalnie). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dodania komentarza na Stronie.

Podczas kontaktu ze mną za pośrednictwem e-maila, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, inne dane, jeśli je przekażesz w treści korespondencji. Zakres zbieranych danych zależny jest od tego, jaką drogą się ze mną kontaktujesz. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się/wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na „polubienie” lub „obserwowanie” mojego fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram, TikTok) lub w inny sposób zostawisz mi swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.), mogę przetwarzać takie Twoje dane, jak: imię i nazwisko, wizerunek (Twoje zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia, które są publicznie dostępne i widoczne dla każdego), inne informacje, które są publicznie dostępne. To, jakie dane mi przekazujesz zależy od Ciebie i Twoich ustawień prywatności. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy (Facebook, Instagram) na warunkach zawartych w jego regulaminie i polityce prywatności.

§6. Przez jaki czas będę przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem na Newsletter będą przetwarzane przeze mnie przez okres funkcjonowania Newslettera lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że swoją zgodę możesz cofnąć w każdej chwili.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z umieszczeniem komentarza na Stronie będą przetwarzane przeze mnie przez czas dostępności komentarza w Internecie, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę na umieszczenie komentarza/zażądasz jego usunięcia. Pamiętaj, że swoją zgodę możesz cofnąć w każdej chwili.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem ze mną, czyli przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych do mnie za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przeze mnie przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z „polubieniem” lub „obserwowaniem” przez Ciebie mojego fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram, TikTok) oraz dane osobowe, które mi przekazujesz w inny sposób na portalu społecznościowym (jeśli np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.) będą przetwarzane przeze mnie przez okres istnienia fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym.  Zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora tego portalu i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane przez mnie do upływu okresu przedawnienia.
 • Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Stroną będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności.
 • Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będą przetwarzane przeze mnie do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

§7. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których usług korzystam świadcząc usługi na Twoją rzecz. Dostęp do Twoich danych mogą mieć:

hostingodawca – Zenbox sp. z o.o. – w zakresie danych gromadzonych na serwerze (ftp, skrzynka pocztowa)
dostawca systemu do wysyłki Newslettera – Mailchimp – w zakresie danych gromadzonych w systemie służącym do wysyłki Newslettera;
podwykonawcy, którzy zapewniają wsparcie techniczne, informatyczne, pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do Twoich danych, jeżeli dostęp taki jest konieczny.
Przekazywanie przez mnie danych następuję na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy prawa.

§8. Czego możesz się domagać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zgodnie z RODO masz prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do poprawiania swoich danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (sprzeciw „marketingowy” i sprzeciw z uwagi na Twoją szczególną sytuację).

Jeśli chcesz zrealizować swoje uprawnienia lub masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych napisz do mnie na blog@orchideli.com.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji dostępnych na Stronie, nie musisz podawać swoich danych osobowych.

§9. Bezpieczeństwo danych osobowych

Twoje dane osobowe są u mnie bezpieczne. Stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczam Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

§10. Polityka plików cookies

Moja strona wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Strony, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach Strony stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania ze Strony przez czas określony w parametrach plików cookies.

Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z Twojego komputera.

Więcej informacji o cookies znajdziesz pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając „Zgadzam się”, zgadzasz się na użycie plików cookies, chyba że później postanowisz je wyłączyć. Ustawienia cookies zawsze możesz zmienić z poziomu swojej przeglądarki.

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. W szczególności, cookies własne pozwalają poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony, ulepszać funkcje dostępne na stronie.

Strona współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przeze mnie z plików cookies podmiotów trzecich opieram na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług.

W ramach strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

Google Analytics – w ramach Google Analytics nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika.

Pliki cookies narzędzi społecznościowych – w celu wykorzystania funkcji interaktywnych i popularyzacji Strony za pomocą mediów społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies serwisów społecznościowych. Strona wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępnione przez następujące serwisy społecznościowe: Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok.

§11. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegam sobie prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności i cookies. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki udostępniam na stronie internetowej.

§12. Nota prawna

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie edukacyjny. Nie odpowiadam za jakiekolwiek szkody wyrządzone zastosowaniem się, czy niezastosowaniem się do przepisów opublikowanych na blogu.